Cessió de dades en la reversió d'una concessió administrativa d'un servei municipal