Possibilitat que un Col·legi professional sigui consultor autoritzat del Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya