Transferència internacional de dades personals d'una entitat a les seves oficines ubicades fora de Catalunya