Comunicació de dades entre entitats de titularitat municipal a causa de la subrogació en la gestió de serveis sanitaris