Obtenció i cessió de dades en el Projecte de Decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat