Auditoria de compliment i financera respecte la gestió d'una societat municipal