2a convocatòria del Premi Protecció de Dades en el Disseny (2014)

2a convocatòria del Premi Protecció de Dades en el Disseny (2014)

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades  convoca la segona edició del Premi "Protecció de dades en el disseny” per tal de  reconèixer honoríficament les aplicacions i les solucions tecnològiques  que suposin una aportació rellevant per a la protecció de la privacitat  en el moment del disseny de les aplicacions. Es tracta, en definitiva, de premiar les aplicacions o sistemes que millorin la implementació de les mesures de seguretat, facilitin el compliment de les obligacions legals en matèria de protecció de dades, reforcin el control de les persones sobre la seva pròpia informació i en general, facilitin la gestió de la privacitat.

El termini per a la presentació de candidatures s'ha ampliat fins el proper 8 d'abril de 2014.

Convocatòria (Resolució de 17 de febrer de 2014, DOGC núm. 6567 de 21.2.2014)

Resolució d'ampliació del termini per a la presentació de candidatures  (Resolució de 14 de març de 2014, DOGC núm. 6583 de 17.3.2014)

Annex 1: Bases reguladores

Annex 2: Model de sol.licitud

Annex 3: Model de declaració responsable