Les notificacions de violacions de seguretat augmenten un 42 % el 2021