L’APDCAT presenta la primera guia feta a Catalunya sobre la protecció de dades de pacients en l'àmbit sanitari

09/07/2020 08:51
Jornada presentació guia pacients

M. Àngels Barbarà