L’APDCAT presenta la primera guia feta a Catalunya sobre la protecció de dades de pacients en l'àmbit sanitari

09/07/2020 08:51
Jornada presentació guia pacients

M. Àngels Barbarà

 

Enllaç  a la guia


L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha presentat, telemàticament, la ‘Guia de protecció de dades per a pacients i persones usuàries dels serveis de salut’, un document que gira al voltant d’aspectes generals sobre la protecció de les dades de salut, una qüestió que ha adquirit molta actualitat amb motiu de la pandèmia de la Covid-19. Així ho ha explicat M. Àngels Barbarà, directora de l’APDCAT, en la intervenció que ha donat el tret de sortida a l’acte: “aquesta guia se centra en una categoria especial de dades i en un col·lectiu considerat vulnerable, ateses les seves circumstàncies personals i emocionals en el moment en què es produeix el tractament de les seves dades”. 

La guia contempla i aborda de forma exhaustiva qüestions com els drets dels pacients pel que fa a les seves dades; la confidencialitat de la informació del pacient; qui pot tractar les dades de salut i amb quina finalitat; com han de ser les comunicacions de dades de salut a administracions i institucions públiques; o el tractament de les dades de salut en el cas dels menors d’edat. Així mateix, el document incorpora eines i recursos que l’APDCAT posa al servei dels pacients i de les persones usuàries dels serveis de salut per a exercir els seus drets en l’àmbit assistencial.

La directora de l’APDCAT ha recordat que no s’ha de confondre el consentiment informat en l’àmbit sanitari amb el dret d’informació que preveu la legislació de protecció de dades personals, que és un dret de tots els pacients. I s’ha de facilitar amb independència de quina sigui la base jurídica que aplica. De fet, la informació respecte del tractament de les dades personals ajuda a garantir el control de la persona sobre la seva informació.

Una de les particularitats i atractius del document presentat és el format amè i entenedor amb què ha estat plantejat, ja que totes les temàtiques són plantejades a través d’un seguit de preguntes freqüents, curtes i clares, que posen llum a dubtes i preocupacions habituals tant de pacients com de membres del col·lectiu sanitari. M. Àngels Barbarà ha recalcat que un dels principals objectius d’aquesta guia és donar resposta en un format directe i senzill a les principals qüestions que preocupen a les persones quan son pacients. També es tracten qüestions que preocupen a les persones que, sense ser pacients, com per exemple els familiars, acompanyen en aquest entorn. I tot, amb el propòsit de millorar la comprensió de les diferents situacions en què les persones es poden trobar en l’àmbit sanitari.

M. Àngels Barbarà també ha volgut destacar en el seu parlamentel paper preponderant que està assumint la intel·ligència artificial(IA) en l’àmbit de salut. “La IA s’ha d’entendre com un suport als professionals assistencialsi no com un sistema que pugui prendre decisions respecte la salut dels pacientssubstituint la intervenció dels professionals.En l’àmbit assistencial la IA ajuda a entendre i extreure conclusions sobre malalties amb menys temps, a suggerir un diagnòstic i la medicació idònia. I per descomptat, en l’àmbit de la recercaaporta possibilitats immenses de fer descobriments insospitats, ité un enorme camí per evolucionar”, ha afirmat la directora.

Cristina Dietrich, responsable de Projectes Normatius i Estudis Jurídics de l’APDCAT, ha aprofundit en les finalitats assistencials, d’administració i gestió de serveis, epidemiològiques i de salut pública, d’inspecció sanitària, de recerca en salut docènciao en l’àmbit laboral,que té el tractament de la informació de la salut. I també ha posat l’accent en els diferents drets que emparen els pacients i les persones usuàries dels serveis sanitaris quan es fa ús de les seves dades.
Protecció de dades en temps de pandèmia: un tema de molta actualitat

Ha tancat l’acte Santiago Farré, cap de l’Assessoria Jurídica de l’APDCAT, que ha parlat sobre la protecció de dades personals durant episodis excepcionals com el de la pandèmia de la Covid-19. Entre altres coses, Farré ha analitzat qüestions i situacions que estan molt a l’ordre del dia, com ara el control de la temperatura corporal en establiments, l’ús d’apps per fer un seguiment de l’estat de salut i dels moviments de les persones, la difusió i tractament de dades sanitàries personals per a alertar a persones potencialment contagiades, etc. Aquests són només alguns dels punts que aborda la guia en l’apartat corresponent al tractament de dades per a finalitats epidemiològiques i de salut pública.