L’APDCAT presenta la primera guia feta a Catalunya sobre la protecció de dades de pacients en l'àmbit sanitari