Persones expertes debaten fórmules per reforçar la protecció de la privacitat en el disseny de robots assistencials