Un 96% d'entitats públiques auditades compleixen l'obligació de designar un delegat de protecció de dades