Acord entre l'APDCAT i l'ACCO per treballar conjuntament davant els reptes del mercat i la competència quan s'utilitzin dades personals