Primera jornada de formació per a famílies del SX3