Supressió de dades d'activitats formatives realitzades a l'ISPC.