El Departament de Justícia, Drets i Memòria no facilitava tots els extrems previstos a l'article 21 de l'LO 7/2021, relatius al dret d'informació, quan una persona ingressa en un centre penitenciari.