Notificació constrenyiment per una sanció de trànsit a adreça d'un altre vehicle.