Manca de comunicació de designació de DPD a l'APDCAT.