Difusió il·lícita de dades de salut i manca de designació de DPD.