Vulneració mesures de seguretat: autenticació i anàlisi de riscos.