Inexactitud de dades en relació amb la notificació d'un acte administratiu.