Implantació del sistema de reconeixement facial per dur a terme les avaluacions acadèmiques dels i les estudiants universitàries de la FUOC.