La inclusió de dades de salut innecessàries en un document de derivació mèdica, vulnera el principi de minimització de les dades.