Enviament d'un correu a 30 destinataris inscrits en el Registre de pisos de protecció oficial sense còpia oculta.