Accessos a dades obtingudes de l'assistència pública per a la prestació d'assistència privada.