Inclusió de dades de salut excessives en un dictamen mèdic.