Accés indegut a història clínica; principi de confidencialitat. Modificació injustificada de dades administratives de la història clínica; principi d'exactitud.