Petició d'informació sobre la competència de l'Agència per a la inscripció de determinats fitxers d'una empresa concessionària