Informe en relació amb el Projecte de decret d'Administració Digital