Informe en relació amb el Projecte d'ordre per la qual s'aproven, es modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i accés documental