Informe en relació amb el Projecte d'ordre per la qual s'aprova una nova versió de l'aplicació del Gestor electrònic d'expedients de contractació (GEEC)