Informe en relació amb l'Avantprojecte de Llei de Memòria Democràtica de Catalunya i informe complementari