Informe en relació amb l'Avantprojecte de llei orgànica de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació o enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals, així com de protecció i prevenció enfront de les amenaces contra la seguretat pública