Informe en relació amb el Projecte d'Ordre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per la Direcció General d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior