Informe en relació amb el Projecte d'Ordre pel qual es crea el fitxer de dades de caràcter personal d'expedients sancionadors per infraccions de l'article 56.4.k) del text refós de la Llei de carreteres gestionat pel Servei Català de Trànsit.