Informe en relació amb el tractament de dades personals declarades per les entitats subministradores d'aigua