Informe en relació amb la proposta de derogació de la disposició que habilita el subministrament d'informació tributària a la Direcció General de Tributs i Joc