Informe en relació amb el Projecte de Decret pel qual s'aprova el reglament de turisme de Catalunya