Informe en relació amb el Projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges