Resolució d'arxivament d'una denúncia sobre revelació de dades