Indicació expressa del diagnòstic mèdic en les sol·licituds de dependència i altres qüestions.