1/12 Informe emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en relació amb la reclamació contra la denegació per un Ajuntament de la sol·licitud de vista i còpia de l’expedient incoat a conseqüència de la denúncia presentada pel mateix reclamant contra un treballador públic per presumptes faltes disciplinàries.