Informe jurídic emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en relació amb la reclamació contra la denegació per part d’un Ajuntament a la sol·licitud de vista i còpia de l’expedient incoat a conseqüència de la denúncia presentada pel mateix reclamant contra diversos treballadors públic per presumptes faltes disciplinàries