Informe jurídic emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en relació amb la reclamació presentada per un ciutadà contra un Ajuntament, per la denegació d’accés a informació sobre l’import del salari extra que reben determinats treballadors del Centre Municipal Esportiu en jornada laboral de diumenge.