Denegació d'accés a informació sobre retribucions de l'alcalde i regidors d'un Ajuntament