Denegació d'accés a un informe del cap de la Policia Local