Denegació d'accés a informació sobre els justificants de despeses dels grups polítics a càrrec de dotacions econòmiques de l'Ajuntament