Denegació d'accés a informació sobre els beneficiaris d'ajuts i subvencions en matèria d'habitatge