Denegació d'accés en relació amb les despeses de personal de l'Ajuntament