Denegació d'accés a informació sobre les despeses dels grups polítics a càrrec de l'ajuntament