Denegació d'accés a informació relacionada amb les retribucions dels càrrecs directius d'empreses gestores del servei públic de transport